Política de privacidade

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os datos persoais forman parte dun ficheiro, responsabilidade de Tremendo Audiovisual. A finalidade deste ficheiro, é levar a cabo a xestión e control da relación comercial cos nosos clientes. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito á seguinte dirección: Rúa Picaños 4 3º esq. 15702 Compostela, achegando unha fotocopia do seu DNI.